Beliefs System ความเชื่อที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

10 พ.ย. 2022
เรื่อง: Admin

วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) นักปรัชญา และนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อดัง ได้กล่าวไว้ว่า “Believe and your belief will create the fact.” ซึ่งบทความนี้ โค้ชกีรติจะอธิบายว่าทำไมความเชื่อจึงสามารถประกอบสร้างความจริงของชีวิตเราได้
ความเชื่อ หรือ Belief System คือเรื่องราวความเชื่อที่เราสร้างขึ้นกับตัวเอง เป็นการแสดงออกถึงมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยเป็นไปในลักษณะที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้ว คือ ถูกกับผิด, ดีหรือไม่ดี, ใช่หรือไม่ใช่

ความเชื่อนั้นเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเราเกิดมาและมันถูกประกอบสร้างพร้อมกับฝังเข้าไปในกระบวนการวิธีคิดของเราในช่วงอายุ 0 – 7 ปี ซึ่งเราเรียกช่วงนี้ว่า “The Imprint Period” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมาก เพราะการเรียนรู้ในช่วงวัย 0 – 7 ปี นี้ เด็กจะเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ซึมซับทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่เด็กไม่สามารถกลั่นกรองว่าความเชื่อต่าง ๆ นั้นถูกหรือผิด, จริงหรือไม่จริง

ความเชื่อในช่วงแรกเริ่มนั้นมีแหล่งที่มาจากการเรียนรู้แหล่งแรกนั่นคือบุคคลที่ดูแลเราอย่างใกล้ชิด เช่น พ่อ, แม่, ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ญาติพี่น้อง ซึ่งทุก ๆ อย่างที่บุคคลเหล่านี้กระทำ, พูด, คิด รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธ์ของพ่อแม่เป็นอย่างไร ท่านทั้งสองแสดงความรัก ความเคารพต่อกันอย่างไร พูดคุยสื่อสารในภาษาแบบใด สมาชิกในครอบครัวยอมรับ และสนับสนุนในตัวเรามากแค่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีผล และอิทธิพลต่อความเชื่อของเราทั้งสิ้น ความเชื่อนั้นแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ Supporting Belief และ Limiting Belief ซึ่งความเชื่อนั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้ตัว

Supporting Belief คือความเชื่อที่ช่วยสนับสนุนให้ชีวิตของเราสามารถดำเนินไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิต ความเชื่อชุดนี้จะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก้าวผ่านมัน และแก้ไขปัญหาที่ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้
ส่วน Limiting Belief คือความเชื่อในเชิงจำกัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วความเชื่อเหล่านี้เกิดมาจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราโดยตรงหรือทางอ้อม และเป็นประสบการณ์ในเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรา และส่งผลมายังการตัดสินใจและพฤติกรรมในปัจจุบัน

บ็อบ พรอคเตอร์ (Bob Proctor) นักเขียนชาวแคนาดาได้พูดถึงระบบความเชื่อว่า ความเชื่อของเรานั้นควรได้รับการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ถ้าเราหมั่นตรวจสอบชุดระบบความเชื่อของตนเอง การใช้ชีวิตของเราซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อเก่า ๆ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางสนับสนุนให้ชีวิตดีขึ้นได้

โค้ชกรีติเองสามารถช่วยคุณตรวจสอบชุดระบบความเชื่อของตนเองว่าได้ยึดถือความเชื่ออะไรไว้บ้างในอดีต และลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชุดความเชื่อเก่า ๆ เหล่านั้นให้กลายเป็นความเชื่อในเชิงบวก (Supporting Belief) เพราะพวกเราทุกคนมีขุมพลังความเชื่อที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับตัวเอง และทำความเข้าใจในชุดความเชื่อของตัวเราเองอยู่เสมอ